CKP เผยรายได้ไตรมาส 1/66 โตต่อ 2,686 ล้าน เตรียมปันผล 0.085 บาทต่อหุ้น

CKPower เผยรายได้ไตรมาส 1/66 โตต่อเนื่อง 2,686 ล้านบาท เตรียมจ่ายปันผล 0.085 บาทต่อหุ้น 22 พ.ค. 66 นี้

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP กล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2566 CKPower ยังมีรายได้โตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ รวม 2,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท คิดเป็น 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มีรายได้ 2,543 ล้านบาท

โดยรายได้ในช่วงไตรมาส 1/66 มีปัจจัยบวกมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำของโรงไฟฟ้าบาง-ปะอิน โคเจนเนอเรชั่น หรือ BIC ที่เพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ในตลาดโลก รวมถึงการประกาศปรับเพิ่มค่า Ft ขายปลีกโดยภาครัฐ

ขณะที่รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 หรือ NN2 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ณ ต้นปีต่ำกว่าปีก่อน และมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บ-น้ำในช่วงไตรมาส 1/66 ปีนี้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงประกาศความพร้อมจ่ายไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 66 ที่โดยปกติจะเป็นช่วงฤดูแล้ง

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1/66 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 2,324 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเชื้อเพลิงของ BIC ที่เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท ประกอบกับมีค่าดำเนินการและซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นจากงานซ่อมบำรุงใหญ่ (Major Overhaul) ของ NN2 จำนวน 37 ล้านบาท รวมถึง บริษัทฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (XPCL)

CKP เผยรายได้ไตรมาส 1/66 โตต่อ 2,686 ล้าน เตรียมปันผล 0.085 บาทต่อหุ้น

จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงตามปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายทางการเงินของ XPCL

ที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลก ทำให้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวม 152 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 104 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2566

สำหรับฐานะทางการเงินของ CKPower ยังคงแข็งแกร่ง โดยหนี้สินรวมลดลงร้อยละ 3.0 จากสิ้นปี 2565 จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดของ NN2 ในเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ CKPower ที่อันดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ทุกชุดของบริษัทที่อันดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า แม้ในไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากค่าเชื้อเพลิง และการซ่อมบำรุงใหญ่ แต่ CKPower มีข่าวดีสำหรับผู้ถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 691 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 8 พ.ค. 66 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พ.ค.นี้

“บริษัทได้มุ่งเน้นบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกระแสเงินสดสำรองเพียงพอ รับมือกับปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ทั้งในเรื่องของค่าเชื้อเพลิง ปริมาณน้ำ และอัตราดอกเบี้ย โดยแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากเริ่มเห็นของปริมาณน้ำในช่วงตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนอีกครั้ง”.

ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : vfdide.com