ดื่มน้ำ

เมื่อการดื่มน้ำวันล่ะ 8 แก้ว อาจจะมากเกินไป สำหรับคนส่วนใหญ่

หลายคนคงเคยได้ยินได้เห็น คำแนะนำเพื่อสุขภาพ ที่ยอมรับกันมาอย่างยาวนาน อย่างประโยคที่ว่า “เราควรดื่มน้ำที่สะอาด วันล่ะ 8 แก้ว เป็นอย่างน้อย” ซึ่งประโยคดังกล่าว อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป ในทางวิทยาศาสตร์ โดยล่าสุดได้มีผลงานวิจัยออกมาว่า ร่างกายมนุษย์ และสภาพความเป็นอยุ่ของคนส่วนใหญ่นั้น

ทำให้ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำ เป็นจำนวณมากถึง 2 ลิตรต่อวันอีกต่อไป ผลการทดลอง ขนาดใหญ่ ที่ได้ลงตีพิมพ์ ในวารสาร Science โดยคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ โดยกลุ่มตัวอย่าง 5,604 คน ใน 23 ประเทศ ช่วงอายุุตั้งแต่ 9 วัน ถึง 90 ปี ได้ข้อสรุปว่า ร่างกายมนุษย์นั้น มีความต้องการน้ำ ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไป ดื่มเพียงวันละ 1.5 – 1.8 ลิตรเท่านั้น

ศาสตราจารย์ โยสุเกะ ยามาดะ หนึ่งในทีมผู้วิจัยจากสถาบันนวัตกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติญี่ปุ่น กล่าวอธิบายว่า “ที่มาของคำแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว หรือ 2 ลิตร ไม่มีความชัดเจน ทั้งยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่รับรองความถูกต้อง เป็นไปได้ว่าผู้ให้คำแนะนำดังกล่าว ไม่ได้คำนึงถึงปริมาณน้ำ จำนวนมากที่ร่างกายได้รับจากอาหารอยู่ก่อนแล้ว”

ดื่มน้ำ

มีการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างดื่มน้ำชนิดพิเศษ

โดยโมเลกุลของไฮโดรเจนในน้ำถูกแทนที่ด้วยดิวเทอเรียม (deuterium) ซึ่งเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีความเสถียร เพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำที่หมุนเวียนเข้าออกจากร่างกายในแต่ละวัน โดยอัตราการขจัดดิวเทอเรียม ส่วนเกินออกจากร่างกาย จะบ่งบอกถึงอัตราการสูญเสียน้ำ ของแต่ละคนได้

ผลการทดลองพบว่าความต้องการน้ำของคนเราแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเพศ, วัย, กิจกรรมที่ทำประจำ, และสภาพสิ่งแวดล้อม โดยคนที่อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น, คนที่อยู่อาศัยบนภูเขาสูง, นักกีฬา, หญิงมีครรภ์, และแม่ที่กำลังให้นมบุตร เป็นกลุ่มที่มีอัตราการสูญเสียน้ำสูงกว่าผู้อื่นและจำเป็นจะต้องดื่มน้ำมากกว่า

ปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายต้องการยังลดลงตามวัย โดยทารกแรกเกิดมีอัตราการสูญเสียน้ำมากที่สุดถึง 28% ของร่างกายในแต่ละวัน ทำให้จำเป็นต้องดื่มน้ำนมให้เพียงพอ ส่วนคนชราวัย 90 ปีขึ้นไปนั้น มีอัตราการหมุนเวียนของน้ำในร่างกายเพียง 2.5 ลิตรต่อวัน ทำให้ไม่ต้องดื่มน้ำมากถึง 8 แก้ว ตามคำแนะนำดั้งเดิม

ศ. ยามาดะกล่าวเสริมว่า “อันที่จริงแล้ว ปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่คุณกินเข้าไป หากคุณกินขนมปัง, ไข่, เบคอน เป็นอาหารหลัก ร่างกายจะต้องการน้ำมากกว่าคนที่กินผักสด, เนื้อสด, ปลา, พาสตา, และข้าว” ศ. จอห์น สปีกแมน หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาร์เบอร์ดีนของสหราชอาณาจักร

บอกว่า “แม้การดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว จะไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกาย แต่การผลิตน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง การบริโภคน้ำดื่มเกินความจำเป็นยังเท่ากับสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ เช่นในสหราชอาณาจักรเราอาจสูญเสียน้ำไปในการผลิตน้ำดื่มถึงวันละ 20 ล้านลิตรเลยทีเดียว”

ขอบคุณข้อมูลจาก : bbc.com/thai
อ่านต่อได้ที่ : vfdide.com